Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 28/2016/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
zmiana, ustalenie, warunki, tryb, rekrutacja

Uchwała Senatu Nr 23/2016/2017 z dnia 31 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Państwowym Ukraińskim Naukowo-Badawczym Instytutem Medycyny Transportu Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w Odessie
zgoda, porozumienie, współpraca

Zarządzenie Nr 22/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz normy przydziału środków higieny osobistej dla pracowników i studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
zasady przydzielania, środki ochrony, odzież, obuwie, przydział środków, ochrona osobista

hasła: kadra
publikacja: 13.01.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 21/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2017 rok oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacje podmiotowe

hasła: finanse
publikacja: 13.01.2017 Paweł Januszewski