Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 113/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie bezpieczeństwem narodowym – studia drugiego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia
efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 112/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo w biznesie – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 110/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 109/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów ekonomia – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 108/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów socjologia – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 126/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Pestalozziego 18A w Bydgoszczy
opinia, inwestycja

hasła: inwestycje
publikacja: 11.07.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 124/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2017 rok
zatwierdzenie, korekta, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 11.07.2017 Paweł Januszewski