Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 121/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę 44/2016/2017 Senatu UKW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zmiana, zakres obowiązków, rodzaj zajęć dydaktycznych

hasła: kadra
publikacja: 11.07.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 104/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących rozumienia przepisów statutu
rozstrzygnięcie, wątpliwości, rozumienie

hasła: kadra
publikacja: 11.07.2017 Paweł Januszewski