Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 29/2016/2017 Rektora UKW z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia  kierunku edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa oraz mechatronika
organizacja, kierunek edukacja, inżynieria materiałowa, mechatronika

Uchwała Senatu Nr 46/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie projektowania i dokumentowania programów kształcenia dla studiów podyplomowych oraz realizacji i likwidacji studiów  podyplomowych
ustalenie, wytyczne, projektowanie, dokumentowanie, studia podyplomowe

Zarządzenie Nr 27/2016/2017 Rektora UKW z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie praw i obowiązków pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki.
prawa, obowiązki, pracownik

hasła: kadra
publikacja: 16.02.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 23/2016/2017 Rektora UKW z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji ds. odsprzedaży składników majątku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zakwalifikowanych do likwidacji
powołanie, komisja, odsprzedaż

hasła: komisja
publikacja: 09.02.2017 Paweł Januszewski