Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 102/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kapituły Medalu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego „Casimirus Magnus”
wprowadzenie, regulamin, kapituła

hasła: regulamin
publikacja: 11.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 69/2016/2017 Rektora UKW z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2017 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacja podmiotowa

hasła: finanse
publikacja: 07.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 68/2016/2017 Rektora UKW z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018
powołanie, komisja rekrutacyjna, przeprowadzenie naboru, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 07.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 67/2016/2017 Rektora UKW z dnia 26 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie Nr 2/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, regulamin pracy

 

hasła: regulamin
publikacja: 26.06.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 66/2016/2017 Rektora UKW z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie procedury podziału i dysponowania środkami finansowymi  na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych określone w art. 18 ust. 1 pkt. 1) lit h) Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.
procedura, podział, dysponowanie, środki finansowe, komercjalizacja, badania naukowe, prace rozwojowe

hasła: finanse
publikacja: 22.06.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 65/2016/2017 Rektora UKW z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ewidencja, sprawozdanie, wydatki skrukturalne

hasła: finanse
publikacja: 22.06.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 64/2016/2017 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2017 r.

uchylające Zarządzenie Nr 90/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 lipca 2014 r.  w sprawie minimalnej wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku asystenta i posiadających stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki.
uchylenie, wysokość, stawka, wynagrodzenie zasadnicze, asystent

hasła: finanse
publikacja: 14.06.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 63/2016/2017 Rektora UKW z dnia 8 czerwca 2017 r.

sprawie wysokości wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
wysokość, wynagrodzenie, nauczyciele, opieka, student

hasła: finanse
publikacja: 14.06.2017 Paweł Januszewski