Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 28/2016/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
zmiana, ustalenie, warunki, tryb, rekrutacja

Uchwała Senatu Nr 23/2016/2017 z dnia 31 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Państwowym Ukraińskim Naukowo-Badawczym Instytutem Medycyny Transportu Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w Odessie
zgoda, porozumienie, współpraca