Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 22/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz normy przydziału środków higieny osobistej dla pracowników i studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
zasady przydzielania, środki ochrony, odzież, obuwie, przydział środków, ochrona osobista

hasła: kadra
publikacja: 13.01.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 21/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2017 rok oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacje podmiotowe

hasła: finanse
publikacja: 13.01.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 19/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA).

hasła: nauka
publikacja: 13.01.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 18/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

uchylające Zarządzenie Nr 39/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym oraz na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
uchylenie, zmiany organizacyjne

Pismo okólne Nr 10/2016/2017 Rektora UKW z dnia 3 stycznia 2017 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 10/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Uczelniany Zespół, jakość kształcenia

Zarządzenie Nr 17/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2016 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacje podmiotowe

hasła: finanse
publikacja: 05.01.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 22/2016/2017 z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  organizacji i prowadzenia przez Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców kursów w ramach „Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”

Uchwała Senatu Nr 21/2016/2017 z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2017 rok
zatwierdzenie, plan rzeczowo-finansowy

publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 20/2016/2017 z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2016 rok
zatwierdzenie, korekta, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 19/2016/2017 z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany składów Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencje 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna, odwoławcza komisja dyscyplinarna

hasła: komisja
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski