Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 95/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym kierunku studiów drugiego stopnia zarządzanie bezpieczeństwem narodowym o ogólnoakademickim profilu kształcenia
utworzenie, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 90/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki nazwy kierunku studiów „edukacja techniczno-informatyczna” na „inżynieria techniczno-informatyczna”
zmiana nazwy, kierunek, studia

Uchwała Senatu Nr 89/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zniesienia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki niestacjonarnej formy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku fizyka
zniesienie, forma kształcenia

Uchwała Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019
szczegółowe warunki, rekrutacja,

Uchwała Senatu Nr 86/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
zasady przyjmowania, laureaci, finaliści, olimpiady, stopień centralny