Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 7/2016/2017 z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za 2016 rok
wybór, podmiot, uprawniony, badanie, sprawozdanie

hasła: finanse
publikacja: 27.10.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 6/2016/2017 z dnia 25 października 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu UKW Nr 170/2013/2014 w sprawie zasad pobierania opłat trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne
zmiana, zasady, pobieranie, opłaty, tryb, warunki, zwalnianie

hasła: finanse
publikacja: 27.10.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 4/2016/2017 z dnia 25 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 130/2013/2014 Senatu UKW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zmiana, zakres obowiązków, nauczyciele akademiccy, zajęcia dydaktyczne, pensum, obniżanie

hasła: dydaktyka
publikacja: 27.10.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 2/2016/2017 z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zaopiniowanie, kandydat, stanowisko

hasła: kadra
publikacja: 27.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 1/2016/2017 Rektora UKW z dnia 10 października 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr 25/2014/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
wprowadzenie, zamówienia, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 24.10.2016 Paweł Januszewski