Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 20/2016/2017 z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2016 rok
zatwierdzenie, korekta, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 19/2016/2017 z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany składów Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencje 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna, odwoławcza komisja dyscyplinarna

hasła: komisja
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 9/2016/2017 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2016 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 4/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kadencję 2016-2020
powołanie, komitet redakcyjny

hasła: komisja
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 15/2016/2017 Rektora UKW z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
procedura, rozliczanie, ustalanie, terminy, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe, umowy cywilnoprawne

hasła: finanse
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 13/2016/2017 Rektora UKW z dnia 5 grudnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2016/2017
powołanie, komisje rekrutacyjne, nabór, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 14/2016/2017 Rektora UKW z dnia 5 listopada 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Rektora UKW Nr 75/2015/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów oraz sposobu wydawania dokumentów
wysokość, opłaty, dokumenty

hasła: finanse
publikacja: 13.12.2016 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 2/2016/2017 Kanclerza UKW z dnia 12 grudnia 2016 r.

zmieniające Pismo okółne Nr 1/2016/2017 w sprawie ustalenia stawek godzinowych za świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej
stawki, usługi, umowa

hasła: finanse
publikacja: 12.12.2016 Paweł Januszewski