Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 53/2016/2017 Rektora UKW z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2017/2018
powołanie, komisje rekrutacyjne, nabór

hasła: komisja
publikacja: 17.05.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 52/2016/2017 Rektora UKW z dnia 8 maja 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na  stacjonarnych i niestacjonarnych studiach, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz podejmujących inne formy kształcenia
opłaty, cudzoziemcy 

hasła: finanse
publikacja: 15.05.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 51/2016/2017 Rektora UKW z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018
określenie, wysokość, studia

hasła: finanse
publikacja: 11.05.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 80/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UKW Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
stwierdzenie, zgodność, student, samorząd, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 11.05.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 49/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
wprowadzenie, regulamin, udzielenie, zamówienia publiczne

hasła: regulamin
publikacja: 04.05.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 48/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia maksymalnej kwoty jednorazowej czynności prawnej, jakiej może dokonać Kanclerz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
określenie, kwota, czynność prawna

hasła: finanse
publikacja: 04.05.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 47/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie Nr 42/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, odpłatność

hasła: finanse
publikacja: 04.05.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 78/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach stacjonarnych studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018
określenie, planowana liczba