Akty prawne

Pismo okólne Nr 14/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 lutego 2021 r.

w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych
hasła:
Operacje:
03.03.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 51/2020/2021 Rektora UKW z dnia 17 lutego 2021 r.

zmieniające Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 8/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21października 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 października 2020 r.)
hasła:
Operacje:
18.02.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 13/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie powołania koordynatora uczelni do organizacji zapisów na szczepienia przeciwko COVID19 nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelni.
hasła:
Operacje:
15.02.2021
publikacja: Sebastian Nowak

Zarządzenie Nr 50/2020/2021 Rektora UKW z dnia 12 lutego 2021 r.

zmieniające Zarządzenie 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
12.02.2021
publikacja: Paweł Januszewski