Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 83/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 52/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu oceny okresowej Kanclerza i Kwestora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, ocena okresowa, regulamin, Kanclerz, Kwestor

hasła: regulamin
publikacja: 09.05.2018 Paweł Januszewski