Akty prawne

Zarządzenie Nr 83/2019/2020 Rektora UKW z dnia 1 września 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 69/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich

Operacje:
15.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 87/2019/2020 Rektora UKW z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad korzystania z obiektów CEKFIS związanych z zapobieganiem  rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

hasła:
Operacje:
09.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 85/2019/2020 Rektora UKW z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora UKW z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

hasła:
Operacje:
08.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 10/2019/2020 Rektora UKW z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji do wskazania członków Rady Bibliotecznej spośród przedstawicieli dziedzin nauki humanistycznych, społecznych, sztuki, ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego
hasła:
Operacje:
07.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski