Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 77/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
zmiana, rekrutacja

hasła: dydaktyka
publikacja: 27.04.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 70/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów przewodnictwo i pilotaż turystyczny – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia

Uchwała Senatu Nr 68/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie zniesienia na Wydziale Edukacji Muzycznej niestacjonarnej formy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
zniesienie, forma kształcenia