Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 1/2016/2017 Rektora UKW z dnia 10 października 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr 25/2014/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
wprowadzenie, zamówienia, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 24.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 78/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego
określenie, kryteria, przyznawanie

hasła: finanse
publikacja: 14.10.2016 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 11/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2016/2017
Doktoranckie Komisje, stypendium, opiniowanie, wnioski zwiększenie

hasła: komisja
publikacja: 13.10.2016 Paweł Januszewski