Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 43/2016/2017 Rektora UKW z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018.
wprowadzenie, regulamin, studia, termin, rejestracja, składanie, dokument

hasła: regulamin
publikacja: 12.04.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 56/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk przyrodniczych w dyscyplinie biologia
określenie, efekty kształcenia, studia trzeciego stopnia, dziedzina, nauki przyrodnicze

hasła: dydaktyka
publikacja: 06.04.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 60/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego imienia dr. Leszka Jana Malinowskiego
opinia, nadanie mienia, pracownia

hasła: dane osobowe
publikacja: 05.04.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 59/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
zasady przyjmowania, laureaci, konkursy, olimpiady

hasła: regulamin
publikacja: 05.04.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 58/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
ustalenie, szczegółowe warunki, tryb rekrutacji

hasła: regulamin
publikacja: 05.04.2017 Paweł Januszewski