Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 72/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
regulamin, ustalanie, wysokość, wypłacanie, świadczenia, pomoc materialna, doktoranci, doktorant

 

hasła: regulamin
publikacja: 07.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 71/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ustalanie, wysokość, wypłacanie, świadczenia, pomoc materialna, studenci, student

hasła: regulamin
publikacja: 07.10.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 111/2015/2016 z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 130/2013/2014 Senatu UKW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zmiana, zakres obowiązków, nauczyciele akademiccy, zajęcia dydaktyczne, pensum, obniżanie

 

hasła: dydaktyka
publikacja: 07.10.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 118/2015/2016 z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia UKW w roku akademickim 2015/2016
opinia, wyrażenie, ocena, funkcjonowanie, Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uchwała Senatu Nr 117/2015/2016 z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2016/2017
określenie, zmiany, efekty kształcenia, kierunek studiów