Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 33/2016/2017 Rektora UKW z dnia 14 marca 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 45/2012/2013 Rektora UKW w sprawie opłat za zakwaterowanie w Hotelach Asystenta, w pokojach gościnnych w Domach Studenta i pokojach rotacyjnych w innych obiektach UKW
opłaty, zakwaterowanie, pokoje gościnne, domy studenta, pokoje rotacyjne

hasła: finanse
publikacja: 16.03.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 30/2016/2017 Rektora UKW z dnia 1 marca 2017 r.

W sprawie procedury zawierania przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego umów o współpracy i listów intencyjnych z uczelniami, instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami zagranicznymi
procedura, zawieranie, umowa, list intencyjny, uczelnia, instytucja naukowa, podmiot zagraniczny

Uchwała Senatu Nr 44/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zakres obowiązków, nauczyciele akademiccy, rodzaj zajęć, warunki, zasady ustalania

hasła: kadra
publikacja: 14.03.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 31/2016/2017 Rektora UKW z dnia 1 marca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie  procedury zgłaszania oraz organizowania imprez rozrywkowych, artystycznych i sportowych oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym lub promocyjnym związanych z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego.
procedura, zgłaszanie, imprezy, wydarzenia

hasła: regulamin
publikacja: 10.03.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 51/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 150/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu okresowej oceny pracowników administracji i biblioteki zatrudnionych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
przyjęcie, regulamin, okresowa ocena

hasła: regulamin
publikacja: 09.03.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 50/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

w określenia zasad prezentacji sztandaru, godła i flagi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
określenie, zasady, prezentacja, sztandar, godło, flaga

hasła: regulamin
publikacja: 09.03.2017 Paweł Januszewski