Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 118/2015/2016 z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia UKW w roku akademickim 2015/2016
opinia, wyrażenie, ocena, funkcjonowanie, Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uchwała Senatu Nr 117/2015/2016 z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2016/2017
określenie, zmiany, efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 114/2015/2016 z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie specjalnego dodatku funkcyjnego dla JM Rektora
wniosek, przyznanie, specjalny dodatek funkcyjny

hasła: finanse
publikacja: 05.10.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 113/2015/2016 z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2016 rok
zatwierdzenie, korekta, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 05.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 70/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie obniżenia nauczycielowi akademickiemu pełniącemu w Uniwersytecie funkcję z wyboru wymiaru zajęć dydaktycznych poniżej obowiązującego pensum
obniżenie, pensum, funkcja z wyboru, zajęcia dydaktyczne

hasła: kadra
publikacja: 05.10.2016 Paweł Januszewski