Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 45/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, a także w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni od roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie Nr 29/2016/2017 Rektora UKW z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia  kierunku edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa oraz mechatronika
organizacja, kierunek edukacja, inżynieria materiałowa, mechatronika

Uchwała Senatu Nr 46/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie projektowania i dokumentowania programów kształcenia dla studiów podyplomowych oraz realizacji i likwidacji studiów  podyplomowych
ustalenie, wytyczne, projektowanie, dokumentowanie, studia podyplomowe