Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 27/2016/2017 Rektora UKW z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie praw i obowiązków pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki.
prawa, obowiązki, pracownik

hasła: kadra
publikacja: 16.02.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 23/2016/2017 Rektora UKW z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji ds. odsprzedaży składników majątku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zakwalifikowanych do likwidacji
powołanie, komisja, odsprzedaż

hasła: komisja
publikacja: 09.02.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 40/2016/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej w obiektach  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy, polegającej na wymianie pokrycia dachowego z ociepleniem połaci dachowej oraz naprawie i zabezpieczeniu konstrukcji drewnianych
wyrażenie, zgoda, realizacja, inwestycja

Uchwała Senatu Nr 39/2016/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy, polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku po bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
wyrażenie, zgoda, rozpoczęcie, realizacja, inwestycja