Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 58/2015/2016 Rektora UKW z dnia 10 sierpnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 62/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku korzystania z konta pocztowego w domenie ukw.edu.pl przez pracowników UKW i osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej.
wprowadzenie, obowiązek, korzystanie, konto pocztowe

Zarządzenie Nr 57/2015/2016 Rektora UKW z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA).
składanie, archywizacja, prace dyplomowe

hasła: dydaktyka
publikacja: 09.08.2016 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 7/2015/2016 Rektora UKW z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mgr Iwony Kępskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
powołanie, komisja egzaminacyjna, nauczyciel mianowany

hasła: kadra
publikacja: 26.07.2016 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 6/2015/2016 Rektora UKW z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mgr Małgorzaty Stranc ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
powołanie, komisja egzaminacyjna, nauczyciel mianowany

hasła: kadra
publikacja: 26.07.2016 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 5/2015/2016 Rektora UKW z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie powołania ekspertów w zakresie współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących „International School of Bydgoszcz”
powołanie, eksperci, współpraca

hasła: kadra
publikacja: 26.07.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 56/2015/2016 Rektora UKW z dnia 14 lipca 2016 r.

zmieniające zarządzenie Nr 40/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat  za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017
zmiana, ustalenie, wysokość, opłaty

hasła: finanse
publikacja: 25.07.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora UKW z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2016 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacje podmiotowe, działalność dydaktyczna, przychody własne

hasła: finanse
publikacja: 25.07.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 100/2015/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 171/2013/2014 Senatu UKW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, określenie, wzory, umowy, usługi edukacyjne