Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 100/2015/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 171/2013/2014 Senatu UKW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, określenie, wzory, umowy, usługi edukacyjne

Uchwała Senatu Nr 99/2015/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 122/2014/2015 Senatu UKW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
zmiana, określenie, procedura, potwierdzenie, efekty uczenia się