Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 54/2015/2016 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiegow roku akademickim 2016/2017 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
zmiana, harmonogram, rejestracja

hasła: regulamin
publikacja: 30.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 53/2015/2016 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 30/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej dla jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych i biblioteki głównej.
zmiana, komisja oceniająca, jednostki

hasła: komisja
publikacja: 29.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 52/2015/2016 Rektora UKW z dnia 22 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017
zmiana, komisja rekrutacyjna

hasła: komisja
publikacja: 29.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 50/2015/2016 Rektora UKW z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego
wynagrodzenia, nauczyciele akademiccy, pracownicy, uczelnia

hasła: finanse
publikacja: 17.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 48/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych przepracowanych na studiach stacjonarnych
wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe, studia stacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 47/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 72/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników.

profilaktyczne posiłki, napoje

hasła: kadra
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 46/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017
określenie, wysokość, opłaty, osoby, studia

hasła: finanse
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski