Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 23/2016/2017 z dnia 31 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Państwowym Ukraińskim Naukowo-Badawczym Instytutem Medycyny Transportu Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w Odessie
zgoda, porozumienie, współpraca

Zarządzenie Nr 22/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz normy przydziału środków higieny osobistej dla pracowników i studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
zasady przydzielania, środki ochrony, odzież, obuwie, przydział środków, ochrona osobista

hasła: kadra
publikacja: 13.01.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 21/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2017 rok oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacje podmiotowe

hasła: finanse
publikacja: 13.01.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 19/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA).

hasła: nauka
publikacja: 13.01.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 18/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

uchylające Zarządzenie Nr 39/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym oraz na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
uchylenie, zmiany organizacyjne

Pismo okólne Nr 10/2016/2017 Rektora UKW z dnia 3 stycznia 2017 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 10/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Uczelniany Zespół, jakość kształcenia