Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 17/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2016 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacje podmiotowe

hasła: finanse
publikacja: 05.01.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 22/2016/2017 z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  organizacji i prowadzenia przez Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców kursów w ramach „Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”

Uchwała Senatu Nr 21/2016/2017 z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2017 rok
zatwierdzenie, plan rzeczowo-finansowy

publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 20/2016/2017 z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2016 rok
zatwierdzenie, korekta, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 19/2016/2017 z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany składów Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencje 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna, odwoławcza komisja dyscyplinarna

hasła: komisja
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 9/2016/2017 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2016 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 4/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kadencję 2016-2020
powołanie, komitet redakcyjny

hasła: komisja
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 15/2016/2017 Rektora UKW z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
procedura, rozliczanie, ustalanie, terminy, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe, umowy cywilnoprawne

hasła: finanse
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski