Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 44/2015/2016 Rektora UKW z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia w roku akademickim wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w przypadku korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów
ustalenie, rok akademicki, wysokość, opłaty, korzystanie, zajęcia

hasła: finanse
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 43/2015/2016 Rektora UKW z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
ustalenie, wysokość, opłaty, studia, powtarzanie, zajęcia

hasła: finanse
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 49/2015/2016 Rektora UKW z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia sięw roku akademickim 2016/2017.
ustalenie, wysokość, opłata, potwierdzenie efektów

hasła: finanse
publikacja: 03.06.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 90/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów edukacja techniczno–informatyczna - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016
określenie, zmiana, efekty kształcenia, kierunek, studia

Uchwała Senatu Nr 89/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
zasady, przyjmowanie, studia, laureaci

hasła: dydaktyka
publikacja: 03.06.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 94/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów fizyka prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki
zniesienie, specjalność, kierunek, studia

hasła: dydaktyka
publikacja: 02.06.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 93/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów socjologia prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
utworzenie, specjalność, kierunek, strudia

hasła: dydaktyka
publikacja: 02.06.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 92/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów socjologia prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
zniesienie, specjalność, kierunek, studia, socjologia

hasła: dydaktyka
publikacja: 02.06.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 91/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów politologia prowadzonym na Wydziale Humanistycznym
utworzenie, specjalność, kierunek, studia

hasła: dydaktyka
publikacja: 02.06.2016 Paweł Januszewski