Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Nr 130/2018/2019 Senatu UKW z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią – stacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
ustalenie, program studiów