Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 13/2016/2017 Rektora UKW z dnia 5 grudnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2016/2017
powołanie, komisje rekrutacyjne, nabór, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 14/2016/2017 Rektora UKW z dnia 5 listopada 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Rektora UKW Nr 75/2015/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów oraz sposobu wydawania dokumentów
wysokość, opłaty, dokumenty

hasła: finanse
publikacja: 13.12.2016 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 2/2016/2017 Kanclerza UKW z dnia 12 grudnia 2016 r.

zmieniające Pismo okółne Nr 1/2016/2017 w sprawie ustalenia stawek godzinowych za świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej
stawki, usługi, umowa

hasła: finanse
publikacja: 12.12.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 11/2016/2017 z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020
powołanie, Komisja Dyscyplinarna, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, studenci

hasła: komisja
publikacja: 05.12.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 16/2016/2017 z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2016 rok
zatwierdzenie, korekta, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 02.12.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 13/2016/2017 z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii o włączeniu Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w struktury Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
opinia, struktura, biblioteka

Uchwała Senatu Nr 12/2016/2017 z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020
komisja dyscyplinarna, doktoranci

hasła: komisja
publikacja: 02.12.2016 Paweł Januszewski