Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 88/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UKW Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
stwierdzenie, zgodność, samorząd, doktoranci

Uchwała Senatu Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
ustalenie, szczegółowe warunki, tryb, rekrutacja

Zarządzenie Nr 42/2015/2016 Rektora UKW z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz podejmujących inne formy kształcenia 
ustalenie, wysokość, opłaty, cudzoziemcy, nauka, studia stacjonarne, studia niestacjonarne, studia doktoranckie

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 41/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2016/2017.
ustalenie, wysokość, opłaty, studia podyplomowe

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 40/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017
ustalenie, wysokość, opłaty, studia niestacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 38/2015/2016 Rektora UKW z dnia 23 maja 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
zmiana, regulamin, organizacja

hasła: regulamin
publikacja: 31.05.2016 Paweł Januszewski