Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 57/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach stacjonarnych studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów
określenie, liczab miejsc, poszczególne kierunki

Uchwała Senatu Nr 55/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji oraz planowanej liczby przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
określenie, warunki, tryb, rekrutacja, planowana liczba, przyjęcia

hasła: dydaktyka
publikacja: 06.05.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 31/2015/2016 Rektora UKW z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania zespołu do opracowania i aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania UKW w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
powołanie, zespół, Plan operacyjny, bezpieczeństwo

Uchwała Senatu Nr 56/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 101/2014/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017
zmiana, warunki, tryb, rekrutacja