Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 69/2014/2015 Rektora UKW z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie procedury rozliczania oraz terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
procedura, rozliczanie, terminy, wypłaty, wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe

hasła: finanse
publikacja: 03.09.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 68/2014/2015 Rektora UKW z dnia 1 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016
powołanie, komisje, nabór, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 03.09.2015 Paweł Januszewski