Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 7/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 listopada 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 41/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2016/2017
zmiana, wysokość, opłaty, studia podyplomowe

Zarządzenie Nr 3/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2016/2017
powołanie, odwoławcza komisja stypendialna

hasła: komisja
publikacja: 04.11.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 9/2016/2017 z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Pestalozziego 18A w Bydgoszczy
opinia, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 27.10.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 7/2016/2017 z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za 2016 rok
wybór, podmiot, uprawniony, badanie, sprawozdanie

hasła: finanse
publikacja: 27.10.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 6/2016/2017 z dnia 25 października 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu UKW Nr 170/2013/2014 w sprawie zasad pobierania opłat trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne
zmiana, zasady, pobieranie, opłaty, tryb, warunki, zwalnianie

hasła: finanse
publikacja: 27.10.2016 Paweł Januszewski