Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 120/2014/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Grajewskiego na stanowisku dyrektora Centrum Transferu Technologii i Innowacji
opinia, zatrudnienie, dyrektor

hasła: kadra
publikacja: 09.07.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 57/2014/2015 Rektora UKW z dnia 19 czerwca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016.
zmiana, ustalenie, wysokość, opłaty

hasła: finanse
publikacja: 08.07.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 113/2014/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej Centrum Transferu Technologii i Innowacji oraz zatwierdzenia jej regulaminu
wyrażenie zgody, utworzenie, jednostka ogólnouczelniana, regulamin