Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 67/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym kierunku studiów pierwszego stopnia wojskoznawstwo o ogólnoakademickim profilu kształcenia
utworzenie, studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil

Uchwała Senatu Nr 66/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów wojskoznawstwo – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia, kierunek

Uchwała Senatu Nr 65/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych kierunku jednolitych studiów magisterskich prawo o praktycznym profilu kształcenia i wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia tego kierunku
utworzenie, kierunek, jednolite studia magisterskie, profil praktyczny, wniosek, decyzja

Uchwała Senatu Nr 64/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo – jednolite studia magisterskie, praktyczny profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia, kierunek

Uchwała Senatu Nr 63/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów geografia – studia drugiego stopnia, praktyczny profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia, kierunek

Uchwała Senatu Nr 62/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów geografia – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia, kierunek

Uchwała Senatu Nr 61/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów rewitalizacja dróg wodnych – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia, kierunek

Uchwała Senatu Nr 60/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacja – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia, kierunek