Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 24/2015/2016 Rektora UKW z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Systemu Wewnętrznej Kontroli i Zarządzania Danymi w ramach projektu System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach III konkursu „Zarządzanie Energią”.
wprowadzenie, System Wewnętrznej Kontroli i Zarządzania Danymi

hasła: inwestycje
publikacja: 25.03.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 44/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym Zarządzanie przyrodą i wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia tego kierunku
utworzenie, kierunek, wniosek, nadanie uprawnień

Uchwała Senatu Nr 42/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne
opinia, kandydatura, nagroda Ministra

hasła: dane osobowe
publikacja: 25.03.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 22/2015/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego pierwszego roku studiów drugiego stopnia kierunku edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa oraz mechatronika
organizacja roku

hasła: dydaktyka
publikacja: 07.03.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2020”
zatwierdzenie, wybory, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 26.02.2016 Paweł Januszewski