Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 59/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 79/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów
zmiana, Statut

hasła: regulamin
publikacja: 06.05.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 58/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
wytyczne, rada, podstawowa jednostka, programy kształcenia, krajowe ramy kwalifikacji

Uchwała Senatu Nr 57/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach stacjonarnych studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów
określenie, liczab miejsc, poszczególne kierunki

Uchwała Senatu Nr 55/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji oraz planowanej liczby przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
określenie, warunki, tryb, rekrutacja, planowana liczba, przyjęcia

hasła: dydaktyka
publikacja: 06.05.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 31/2015/2016 Rektora UKW z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania zespołu do opracowania i aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania UKW w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
powołanie, zespół, Plan operacyjny, bezpieczeństwo