Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 11/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2016/2017
Doktoranckie Komisje, stypendium, opiniowanie, wnioski zwiększenie

hasła: komisja
publikacja: 13.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 79/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2016 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacja podmiotowa, działalność dydaktyczna, przychody własne, koszty, studia stacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 13.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 76/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 69/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2015 r. w sprawie procedury rozliczania oraz terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
procedura, rozliczanie, terminy, wypłaty, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe, umowy cywilnoprawne

hasła: finanse
publikacja: 13.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 72/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
regulamin, ustalanie, wysokość, wypłacanie, świadczenia, pomoc materialna, doktoranci, doktorant

 

hasła: regulamin
publikacja: 07.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 71/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ustalanie, wysokość, wypłacanie, świadczenia, pomoc materialna, studenci, student

hasła: regulamin
publikacja: 07.10.2016 Paweł Januszewski