Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 56/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 101/2014/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017
zmiana, warunki, tryb, rekrutacja

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Kanclerza UKW z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia stawek za 1 m2 najmu w mieszkaniach służbowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz ceny podgrzania 1 m3 wody
ustalenie, stawki, mieszkanie, woda

hasła: finanse
publikacja: 12.04.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 27/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 kwietnia 2016 r.

W sprawie procedury zawierania przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego umów o współpracy, porozumień i listów intencyjnych z uczelniami, instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami
procedura, zawieranie, umowa, współpraca, porozumienie,

hasła: regulamin
publikacja: 11.04.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 25/2015/2016 Rektora UKW z dnia 24 marca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 125/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trybu przekazywania do Biblioteki UKW publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uczelni.
zmiana, rejestrowanie, dorobek, tryb, przekazywanie

hasła: regulamin
publikacja: 31.03.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017
zmiana, ustalenie, szczególne warunki, tryb rekrutacji