Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 111/2015/2016 z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 130/2013/2014 Senatu UKW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zmiana, zakres obowiązków, nauczyciele akademiccy, zajęcia dydaktyczne, pensum, obniżanie

 

hasła: dydaktyka
publikacja: 07.10.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 118/2015/2016 z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia UKW w roku akademickim 2015/2016
opinia, wyrażenie, ocena, funkcjonowanie, Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uchwała Senatu Nr 117/2015/2016 z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2016/2017
określenie, zmiany, efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 114/2015/2016 z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie specjalnego dodatku funkcyjnego dla JM Rektora
wniosek, przyznanie, specjalny dodatek funkcyjny

hasła: finanse
publikacja: 05.10.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 113/2015/2016 z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2016 rok
zatwierdzenie, korekta, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 05.10.2016 Paweł Januszewski