Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 21/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2015 rok
zatwierdzenie, korekta, plan rzeczowo-fiansowy

hasła: finanse
publikacja: 26.01.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 20/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do senatów uczelni o przedstawienie opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Bogusławie Śliwerskim
wniosek, wystąpienie, senat, uczelnia, opinia, kandydat

hasła: dane osobowe
publikacja: 26.01.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 19/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania promotora w procedurze o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu
powołanie, promotor, procedura

hasła: dane osobowe
publikacja: 26.01.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 18/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu
wszczęcie, postępowanie, nadanie, tytuł

hasła: dane osobowe
publikacja: 26.01.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 18/2015/2016 Rektora UKW z dnia 11 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2015/2016
powołanie, Odwoławcza Komisja Stypendialna, doktoranci

hasła: komisja
publikacja: 21.01.2016 Paweł Januszewski