Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 62/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 września 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr 25/2014/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
zmiana, regulamin, zamówienia publiczne

hasła: regulamin
publikacja: 06.09.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 61/2015/2016 Rektora UKW z dnia 23 sierpnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie Nr 102/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 16 września  2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego
zmiana, zasady, preliminarze, przychody, koszty

hasła: finanse
publikacja: 30.08.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 60/2015/2016 Rektora UKW z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Szczegółowej Polityki Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Informatycznego SIMPLE.ERP w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
wprowadzenie, szczegółowa polityka, bezpieczeństwo, system informatyczny

 

hasła: regulamin
publikacja: 18.08.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 59/2015/2016 Rektora UKW z dnia 17 sierpnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 82/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Użytkowania Systemów Informatycznych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, polityka bezpieczeństwa

hasła: regulamin
publikacja: 18.08.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 58/2015/2016 Rektora UKW z dnia 10 sierpnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 62/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku korzystania z konta pocztowego w domenie ukw.edu.pl przez pracowników UKW i osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej.
wprowadzenie, obowiązek, korzystanie, konto pocztowe

Zarządzenie Nr 57/2015/2016 Rektora UKW z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA).
składanie, archywizacja, prace dyplomowe

hasła: dydaktyka
publikacja: 09.08.2016 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 7/2015/2016 Rektora UKW z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mgr Iwony Kępskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
powołanie, komisja egzaminacyjna, nauczyciel mianowany

hasła: kadra
publikacja: 26.07.2016 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 6/2015/2016 Rektora UKW z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mgr Małgorzaty Stranc ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
powołanie, komisja egzaminacyjna, nauczyciel mianowany

hasła: kadra
publikacja: 26.07.2016 Paweł Januszewski