Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 22/2015/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego pierwszego roku studiów drugiego stopnia kierunku edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa oraz mechatronika
organizacja roku

hasła: dydaktyka
publikacja: 07.03.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2020”
zatwierdzenie, wybory, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 26.02.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 37/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zniesienia specjalności edukacja włączająca na kierunku studiów pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
zniesienie, specjalność

hasła: dydaktyka
publikacja: 23.02.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 36/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
zmiana składu, komisja

hasła: komisja
publikacja: 23.02.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 35/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 150/2013/2014 Senatu UKW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu okresowej oceny pracowników administracji i biblioteki zatrudnionych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
regulamin, ocena okresowa, pracownicy, administracja, biblioteka

hasła: kadra
publikacja: 23.02.2016 Paweł Januszewski