Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 13/2015/2016 Rektora UKW z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2016 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
podział, dysponowanie, dotacje podmiotowe, działalność dydaktyczna, przychody własne, finansowanie

hasła: finanse
publikacja: 10.12.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 12/2015/2016 Rektora UKW z dnia 7 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 107/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 10.12.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 5/2015/2016 z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2016 rok
zatwierdzenie, plan rzeczowo-finansowy,

hasła: finanse
publikacja: 03.12.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 4/2015/2016 z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za 2015 rok
wybór, podmiot uprawniony, sprawozdanie finansowe

hasła: finanse
publikacja: 03.12.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 3/2015/2016 z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2015 rok
zatwierdzenie, korekta, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 03.12.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 11/2015/2016 Rektora UKW z dnia 16 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 2/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

hasła: regulamin
publikacja: 16.11.2015 Paweł Januszewski