Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 3/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 lutego 2016 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 10/2012/2013 Rektora UKW z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
zmiana, uczelniany zespół

hasła: komisja
publikacja: 03.02.2016 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 2/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 lutego 2016 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 2/2012/2013 Rektora UKW z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu
zmiana, komisja

 

hasła: komisja
publikacja: 03.02.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 19/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 lutego 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr 25/2014/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
wprowadzenie, regulamin, zamówienia publiczne

hasła: regulamin
publikacja: 03.02.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 32/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zniesienia specjalności badania społeczne w praktyce oświatowej na kierunku studiów pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
zniesienie, specjalność, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 31/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zniesienia specjalności techniki komputerowe w środowisku na kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki
zniesienie, specjalność, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 30/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie utworzenia specjalności lingwistyka stosowana język rosyjski z językiem chińskim
na kierunku studiów filologia prowadzonym na Wydziale Humanistycznym
utworzenie, specjalność, kierunek studiów