Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 37/2014/2015 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 68/2012/2013 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, instrukcja, ochrona danych osobowych, system informatyczny, przetwarzanie

hasła: dane osobowe
publikacja: 30.04.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 81/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016
szczegółowe warunki, tryb rekrutacji

hasła: dydaktyka
publikacja: 30.04.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 78/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Oceny Funkcjonowania Administracji na kadencję 2012-2016
powołanie, komisja, funkcjonowanie, kadencja

hasła: komisja
publikacja: 30.04.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 75/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

uchylająca uchwałę Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta
uchylenie, rada, przedłużenie, adiunkt

hasła: dane osobowe
publikacja: 30.04.2015 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 20/2014/2015 Kanclerza UKW z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych i elektrycznych na potrzeby remontowe dla obiektu przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy

powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, dostawa, materiały budowlane

hasła: przetarg
publikacja: 22.04.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 60/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, uchwała, efekty kształcenia, ogólnoakademicki profil, studia wyższe

hasła: dydaktyka
publikacja: 15.04.2015 Paweł Januszewski