Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 18/2015/2016 Rektora UKW z dnia 11 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2015/2016
powołanie, Odwoławcza Komisja Stypendialna, doktoranci

hasła: komisja
publikacja: 21.01.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 12/2015/2016 z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni obowiązujących od roku akademickiego 2016/2017
ustalenia, wytyczne, program kształcenia, wymagania, krajowe ramy kwalifikacji, podstawowe zadania uczelni

Zarządzenie Nr 15/2015/2016 Rektora UKW z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia miesięcznych kart rozliczeń dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy
wprowadzenie, karty rozliczeń, pracownicy, zadaniowy system, czas pracy

hasła: kadra
publikacja: 16.12.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 16/2015/2016 z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2015 rok
zatwierdzenie, korekta, plan rzeczowo-finansowy

hasła: dydaktyka
publikacja: 16.12.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 14/2015/2016 z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zniesienia na kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna specjalności na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki
zniesienie, kierunek, studia, specjalność

hasła: dydaktyka
publikacja: 16.12.2015 Paweł Januszewski