Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 50/2015/2016 Rektora UKW z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego
wynagrodzenia, nauczyciele akademiccy, pracownicy, uczelnia

hasła: finanse
publikacja: 17.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 48/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych przepracowanych na studiach stacjonarnych
wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe, studia stacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 47/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 72/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników.

profilaktyczne posiłki, napoje

hasła: kadra
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 46/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017
określenie, wysokość, opłaty, osoby, studia

hasła: finanse
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 44/2015/2016 Rektora UKW z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia w roku akademickim wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w przypadku korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów
ustalenie, rok akademicki, wysokość, opłaty, korzystanie, zajęcia

hasła: finanse
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 43/2015/2016 Rektora UKW z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
ustalenie, wysokość, opłaty, studia, powtarzanie, zajęcia

hasła: finanse
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 49/2015/2016 Rektora UKW z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia sięw roku akademickim 2016/2017.
ustalenie, wysokość, opłata, potwierdzenie efektów

hasła: finanse
publikacja: 03.06.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 90/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów edukacja techniczno–informatyczna - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016
określenie, zmiana, efekty kształcenia, kierunek, studia

Uchwała Senatu Nr 89/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
zasady, przyjmowanie, studia, laureaci

hasła: dydaktyka
publikacja: 03.06.2016 Paweł Januszewski