Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 68/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy, polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wyrażenie zgody, inwestycja budowlana, obiekt, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania

hasła: inwestycje
publikacja: 09.04.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 67/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy, polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na budynek dydaktyczny
uchylenie, wyrażenie zgody, inwestycja budowlana, obiekt, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania

hasła: inwestycje
publikacja: 09.04.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 64/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniające uchwały w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, określenie, wzory umów, warunki, pobieranie opłat, usługi edukacyjne, odbywanie studiów

hasła: dydaktyka
publikacja: 09.04.2015 Paweł Januszewski