Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 42/2015/2016 Rektora UKW z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz podejmujących inne formy kształcenia 
ustalenie, wysokość, opłaty, cudzoziemcy, nauka, studia stacjonarne, studia niestacjonarne, studia doktoranckie

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 41/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2016/2017.
ustalenie, wysokość, opłaty, studia podyplomowe

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 40/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017
ustalenie, wysokość, opłaty, studia niestacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 38/2015/2016 Rektora UKW z dnia 23 maja 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
zmiana, regulamin, organizacja

hasła: regulamin
publikacja: 31.05.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 37/2015/2016 Rektora UKW z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017
komisje, rekrutacja, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 31.05.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Rektora UKW z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2016/2017
powołanie, komisje rekrutacyjne, nabór, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 31.05.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 34/2015/2016 Rektora UKW z dnia 17 maja 2016 r.

W sprawie procedury zgłaszania oraz organizowania imprez rozrywkowych, artystycznych i sportowych oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym lub promocyjnym związanych z  Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego
procedura, zgłaszanie, organizacja, imprezy, wydarzenia

hasła: regulamin
publikacja: 18.05.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 35/2015/2016 Rektora UKW z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2016/2017 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017.

rejestracja internetowa

hasła: regulamin
publikacja: 17.05.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 33/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2016/2017 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
wprowadzenie, regulamin, rejestracja internetowa

hasła: regulamin
publikacja: 09.05.2016 Paweł Januszewski