Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 3/2015/2016 Rektora UKW z dnia 7 października 2015 r.

w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2015/2016.

hasła: finanse
publikacja: 14.10.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 2/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie wysokości oraz okresu pobierania stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich
wysokość, okres pobierania, stypendium, uczestnik, studia doktoranckie

hasła: finanse
publikacja: 14.10.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 151/2014/2015 z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy Placu Kościeleckich 8 w Bydgoszczy
zgoda, obciążenie, hipoteka

hasła: finanse
publikacja: 01.10.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 150/2014/2015 z dnia 29 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę nr 57/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach stacjonarnych studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów
zmiana, określenie, planowana liczba miejsc

hasła: dydaktyka
publikacja: 01.10.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 149/2014/2015 z dnia 29 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę nr 170/2014/2015 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne
zmiana, zasady, pobieranie, tryb, warunki, opłaty, usługi edukacyjne

hasła: finanse
publikacja: 01.10.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 148/2014/2015 z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie utworzenia na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa specjalności na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki
utworzenie, specjalność, kierunek studiów

hasła: dydaktyka
publikacja: 01.10.2015 Paweł Januszewski