Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 32/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 maja 2016 r.

w sprawie podziału poszczególnych kierunków (specjalności) studiów stacjonarnych na grupy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017
podział, poszczególne kierunki, studia stacjonarne

hasła: dydaktyka
publikacja: 09.05.2016 Paweł Januszewski