Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Nr 34/2014/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziałowi Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
prowadzenie, studia drugiego stopnia

hasła: dydaktyka
publikacja: 13.03.2015 Weronika Janecka

Zarządzenie Nr 26/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 6/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana zarządzenia, zakres zadań rzeczowych

Pismo okólne Nr 17/2014/2015 Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 02 marca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i narzędzi
powołanie, komisja przetargowa

hasła: przetarg
publikacja: 09.03.2015 Weronika Janecka