Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 72/2014/2015 Rektora UKW z dnia 14 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016
zmiana, komisja rekrutacyjna, nabór, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 24.09.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 67/2014/2015 Rektora UKW z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz podejmujących inne formy kształcenia
ustalenie, wysokość, opłaty, cudzoziemcy, studia stacjonarne, studia niestacjonarne, studia  podyplomowe, inne formy kształcenia

hasła: finanse
publikacja: 11.09.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 69/2014/2015 Rektora UKW z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie procedury rozliczania oraz terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
procedura, rozliczanie, terminy, wypłaty, wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe

hasła: finanse
publikacja: 03.09.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 68/2014/2015 Rektora UKW z dnia 1 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016
powołanie, komisje, nabór, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 03.09.2015 Paweł Januszewski