Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 59/2014/2015 Rektora UKW z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia w roku akademickim 2015/2016 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w przypadku korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów
ustalenie, opłaty, zajęcia, plan studiów

hasła: finanse
publikacja: 12.08.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 114/2014/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów humanistyka drugiej generacji – studia pierwszego stopnia, profil praktyczny – obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016
zmiany, ekfekty kształcenia, kierunek studiów