Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 25/2015/2016 Rektora UKW z dnia 24 marca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 125/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trybu przekazywania do Biblioteki UKW publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uczelni.
zmiana, rejestrowanie, dorobek, tryb, przekazywanie

hasła: regulamin
publikacja: 31.03.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017
zmiana, ustalenie, szczególne warunki, tryb rekrutacji

Zarządzenie Nr 24/2015/2016 Rektora UKW z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Systemu Wewnętrznej Kontroli i Zarządzania Danymi w ramach projektu System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach III konkursu „Zarządzanie Energią”.
wprowadzenie, System Wewnętrznej Kontroli i Zarządzania Danymi

hasła: inwestycje
publikacja: 25.03.2016 Paweł Januszewski