Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 37/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zniesienia specjalności edukacja włączająca na kierunku studiów pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
zniesienie, specjalność

hasła: dydaktyka
publikacja: 23.02.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 36/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
zmiana składu, komisja

hasła: komisja
publikacja: 23.02.2016 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 35/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 150/2013/2014 Senatu UKW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu okresowej oceny pracowników administracji i biblioteki zatrudnionych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
regulamin, ocena okresowa, pracownicy, administracja, biblioteka

hasła: kadra
publikacja: 23.02.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 21/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych w garażu podziemnym i na terenie przyległym do gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wprowadzenie, regulamin, korzystanie, miejsca parkingowe

hasła: regulamin
publikacja: 22.02.2016 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 3/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 lutego 2016 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 10/2012/2013 Rektora UKW z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
zmiana, uczelniany zespół

hasła: komisja
publikacja: 03.02.2016 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 2/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 lutego 2016 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 2/2012/2013 Rektora UKW z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu
zmiana, komisja

 

hasła: komisja
publikacja: 03.02.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 19/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 lutego 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr 25/2014/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
wprowadzenie, regulamin, zamówienia publiczne

hasła: regulamin
publikacja: 03.02.2016 Paweł Januszewski