Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 1/2018/2019 Kanclerza UKW z dnia 14 grudnia 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 1/2016/2017 w sprawie ustalenia stawek godzinowych za świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej.
ustalenie, stawki godzinowe

hasła: finanse
publikacja: 14.12.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 4/2018/2019 Rektora UKW z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mgr Bernadety Ciborowskiej ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
powołanie, komisja egzaminacyjna, nauczyciel

hasła: komisja
publikacja: 13.12.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 15/2018/2019 Rektora UKW z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego.
zasady, tworzenie, preliminarze, przychody, koszty

hasła: finanse
publikacja: 13.12.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Nr 6/2018/2019 Senatu UKW z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich a także w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni od roku akademickiego 2019/2020
ustalenie, wytyczne, senat, rady, programy kształcenia

hasła: dydaktyka
publikacja: 03.12.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Nr 7/2018/2019 Senatu UKW z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco na potrzeby projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” realizowanego w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

hasła: finanse
publikacja: 30.11.2018 Paweł Januszewski