Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 32/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zniesienia specjalności badania społeczne w praktyce oświatowej na kierunku studiów pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
zniesienie, specjalność, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 31/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zniesienia specjalności techniki komputerowe w środowisku na kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki
zniesienie, specjalność, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 30/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie utworzenia specjalności lingwistyka stosowana język rosyjski z językiem chińskim
na kierunku studiów filologia prowadzonym na Wydziale Humanistycznym
utworzenie, specjalność, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 28/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
zmiana, skład, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna

publikacja: 26.01.2016 Paweł Januszewski