Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 5/2014/2015 Rektora UKW z dnia 4 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015
wyoskość opłat, zajęcia dydaktyczne, studia niestacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 04.11.2014 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 5/2014/2015 z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów zawieranych ze studentami studiów niestacjonarnych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych oraz przejściowych zasad dotyczących stosowania aneksów do umów o warunkach odpłatności
wzory, umowa, określenie, pobieranie, WAINS, zasady przejściowe, aneks