Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 85/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów stosunki międzynarodowe – studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki
określenie, efekty kształcenia, studia, rok akademicki

Uchwała Senatu Nr 84/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia
– studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016
zmiany, efekty kształcenia, studia, rok akademicki

Uchwała Senatu Nr 83/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia –studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016
zmiany, efekty kształcenia, studia, rok akademicki

Uchwała Senatu Nr 96/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie projektu inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy
wyrażenie zgody, projekt inwestycyjny

hasła: finanse
publikacja: 04.05.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 95/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Orłowskim Uniwersytetem Państwowym w Rosji
wyrażenie zgody, porozumienie, współpraca akademicka

Uchwała Senatu Nr 94/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016
zmiana, ustalenie, warunki, tryb, rekrutacja, studia, rok akademicki

hasła: dydaktyka
publikacja: 04.05.2015 Paweł Januszewski