Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 102/2013/2014 Rektora UKW z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego
tworzenie, preliminarze, przychody,koszty, studia, niestacjonarne, podyplomowe, formy kształcenia, środki, Fundusz Komercyjny

Pismo okólne Nr 43/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na relokację jednostek Wydziału Nauk Przyrodniczych z wytworzeniem nowych stanowisk badawczych
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, relokacja

Pismo okólne Nr 42/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy - etap III, zadanie 1
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, modernizacja

Pismo okólne Nr 41/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, organizacja

Pismo okólne Nr 40/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku dydaktyczno-administracyjnego przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy o dźwig zewnętrzny wraz z infrastrukturą techniczną dla osób niepełnosprawnych
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, rozbudowa

Pismo okólne Nr 38/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 12 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę galanterii biurowej i artykułów papierniczych
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, dostawa

Pismo okólne Nr 37/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 12 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i i urządzeń wielofunkcyjnych
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, dostawa, materiały eksploatacyjne