Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 11/2014/2015 Rektora UKW z dnia 23 września 2015 r.

zmieniające pismo okólne w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Nagród oraz Komisji Porozumiewawczej jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Uczelniana Komisja Nagród, Komisja Porozumiewawcza

hasła: komisja
publikacja: 30.09.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 71/2014/2015 Rektora UKW z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ustalanie, wysokość, przyznawanie, wypłacanie, świadczenia, pomoc materialna, studenci

hasła: regulamin
publikacja: 28.09.2015 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 10/2014/2015 Rektora UKW z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do stwierdzenia spełnienia wymagań i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
powołanie, komisja rektorska, wymagania, kwalifikacje zawodowe, kandydat, dyplomowany bibliotekarz, pracownik dokumentacji i informacji naukowej

hasła: komisja
publikacja: 24.09.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 72/2014/2015 Rektora UKW z dnia 14 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016
zmiana, komisja rekrutacyjna, nabór, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 24.09.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 67/2014/2015 Rektora UKW z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz podejmujących inne formy kształcenia
ustalenie, wysokość, opłaty, cudzoziemcy, studia stacjonarne, studia niestacjonarne, studia  podyplomowe, inne formy kształcenia

hasła: finanse
publikacja: 11.09.2015 Paweł Januszewski