Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 114/2014/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów humanistyka drugiej generacji – studia pierwszego stopnia, profil praktyczny – obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016
zmiany, ekfekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 123/2014/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Ogólnouczelnianej procedury monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
wprowadzenie, procedura, monitorowanie karier, absolwenci

Uchwała Senatu Nr 122/2014/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

procedura, efekty uczenia się, potwierdzenie

hasła: dydaktyka
publikacja: 09.07.2015 Paweł Januszewski