Archiwum Zakładowe

Pracownicy Archiwum Zakładowego:

Anna Gollnik
e-mail: anna.gollnik@ukw.edu.pl
tel. służbowy: 505 533 047
Godziny urzędowania: pon. 7.30 - 15.30, wt. - czw. 8.00 - 12.00 

Joanna Sierek (dokumentacja archiwalna Wydziału Pedagogiki i Psychologii)
e-mail: askas197@ukw.edu.pl 
tel. 52 34 19 308
Godziny urzędowania 7.15-14.15

Instrukcja Organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego - Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt UKW.

Dokumenty z Archiwum Zakładowego wydawane są wyłącznie na podstawie karty udostępnienia (wydawanej w danej jednostce, z której pochodzą dokumenty - w przypadku dokumentów absolwentów są to dziekanaty) oraz wypełnionej karty obiegowej.

Przy odbiorze dokumentów należy zdać legitymację studencką.