Biuro ds. Obronnych

Utworzone zarządzeniem Rektora UKW nr 5/2005/2006 z dnia 2 listopada 2005 roku Biuro ds. Obronnych realizuje działania wynikające z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej, w szczególności:

  1. Obrony Cywilnej
  2. Planowania operacyjnego
  3. Przysposobienia obronnego studentów

Pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest ppłk. mgr inż. Tadeusz Jerzy Błażejewski, e-mail: blazejewski@ukw.edu.pl

Biuro Pełnomocnika Rektora UKW mieści się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz pokój nr 15, czynne w środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 15.00, tel./fax. 052 321 61 91 w. 47.

INFORMACJE

Wnioski o zakwalifikowaniu do realizacji programu przysposobienia obronnego przyjmowane są od studentów II roku studiów zawodowych (licencjackich) do 30 października każdego roku; natomiast dla studentów studiów jednolitych 5-letnich magisterskich do końca marca każdego roku.

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 15 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w każdy piątek od godz. 8.00 do 14.00.

Plan konsultacji z przysposobienia obronnego dla studentów II roku w roku akademickim 2009/2010 znajduje się w załączniku.

Pobierz pliki