Dział Płac

ul. J.K. Chodkiewicza 30 (pawilon), 85-064 Bydgoszcz
tel. /fax. 52 37 63 011

 • Kierownik - mgr Justyna Gzella
  pokój 02A, tel. 52 34 19 183
  e-mail: gzella.place@ukw.edu.pl  
 • Specjalista ds. pracowników naukowo-dydaktycznych
  mgr Iwona Popiela–Lica
  pokój 01, tel. 52 34 19 210
  e-mail: popiela-lica.place@ukw.edu.pl
 • Specjalista pracowników naukowo-dydaktycznych
  mgr Wioletta Niedbała
  pokój 01, tel. 52 34 19 210
  e-mail: niedbala.place@ukw.edu.pl
 • Specjalista ds. pracowników administracji oraz pracowników naukowo-technicznych
  mgr Kamila Prądzyńska
  pokój 01, tel. 52 34 19 283
  e-mail: pradzynska.place@ukw.edu.pl
 • Specjalista ds. pracowników obsługi
  mgr Marzena Piechocka-Cyrklaff
  pokój 01A, tel. 52 34 19 112
  e-mail: cyrklaff.place@ukw.edu.pl
 • Samodzielny referent ds. pracowników na umowach cywilno-prawnych oraz pracowników biblioteki
  mgr Magdalena Bunda
  pokój 02, tel. 52 34 19 109
  e-mail: bunda.place@ukw.edu.pl
 • Starszy referent ds. pracowników na umowach cywilno-prawnych 
  Aleksandra Dziubich
  pokój 02, tel. 52 34 19 109
  e-mail: dziubich.place@ukw.edu.pl
 • Starszy referent ds. pracowników naukowo-dydaktycznych
  mgr Marzena Grądkowska
  pokój 01, tel. 52 34 19 210
  e-mail: gradkowska.place@ukw.edu.pl

Zakres działania:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w zakresie osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz wszelkich rozliczeń z pracownikami wynikającymi ze stosunku pracy lub wynikającymi z dodatkowych umów zawartych z pracownikami.
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list wypłat oraz prowadzenie imiennych kartoteki wynagrodzeń pracowników uczelni.
 • Przygotowywanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej oraz danych do planów i analiz kosztów wynagrodzeń.
 • Prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem pracowniczym na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Dokonywanie rozliczeń finansowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz z Urzędami Skarbowymi z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z Regulaminem Pracy UKW, wydanym Zarządzeniem Rektora AB Nr 48/2003/2004 z 1 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Zarządzenie Rektora UKW Nr 84/2006/2007 z 2 lipca 2007 r.)