Inspektorat BHP i P.poż

Pracownicy:

Zakres działania jednostki:

 • działania kontrolno-doradcze w zakresie bhp i ppoż.,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych dla pracowników w zakresie bhp i ppoż.,
 • udział w organizacji szkoleń okresowych,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w zakresie bhp/ppoż.,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • opiniowanie instrukcji dotyczących bhp,
 • przewodniczenie zespołowi ustalającemu okoliczności i przyczyn wypadków przy
 • pracy oraz w drodze do i z pracy,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • sporządzanie rocznych analiz stanu bhp,
 • wydawanie opinii w zakresie bhp i ppoż. itp.
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie (wstępne, kontrolne, okresowe).

Adres:

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
(budynek przy szlabanie, przy wjeździe na uczelnię, po prawej stronie).