Studenckie Koło Filmoznawców

O działalności Studenckiego Koła Naukowego Filmoznawców

W ramach prac Koła przewidywane są następujące rodzaje działalności:
 • działania naukowo-badawcze, obejmujące problematykę:
 1. historii kina polskiego
 2. obecności filmu w kulturze
 3. kultury popularnej
 4. gatunków filmowych
 5. kina najnowszego
 6. poetyki filmu
 7. związków wiedzy o filmie z innymi dziedzinami wiedzy
 • publikacje:
 1. przygotowanie pracy zbiorowej będącej podsumowaniem prac badawczych członków Koła.
 • działalność informacyjno-dyskusyjna:
 1. zorganizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi – naukowcami z innych ośrodków
 2. regularne spotkania dyskusyjne, służące omawianiu filmów, fachowej literatury i prac członków Koła

Studenckie Koło Naukowe Filmoznawców
Instytut Filologii Polskiej
ul. Jagiellońska 11, p. 21
85-067 Bydgoszcz
opiekun Koła: dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. nadzw.
kontakt: piotrzet@poczta.onet.pl

przewodniczący Koła: Dominik Wierski
kontakt: dominikwierski@poczta.fm