Dział Księgowości

Strona Dział Księgowości:

Dział Księgowości
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pawilon pok. 2-4, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 14 774, 52 34 19 211, 52 34 19 344
e-mail: dk@ukw.edu.pl

  • Kierownik – mgr Arletta Szyińska
  • Zastępca kierownika - mgr Magdalena Kruszka
  • Katarzyna Kubiak - specjalista ds. księgowości
  • Małgorzata Fojucik - specjalista ds. księgowości
  • Jagoda Kubiakspecjalista ds. księgowości.

Obsługa studentów niestacjonarnych i podyplomowych Wydziału Humanistycznego, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Przyrodniczych, Wydziału Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki - Izabela Żeglicz, specjalista ds. księgowości, pok. nr 2, tel. 52 34 19 344,

Obsługa studentów niestacjonarnych i podyplomowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Wydziału Matematyki Fizyki i Techniki - Bogumiła Cygańska - specjalista ds. księgowości, pok. nr 2, tel. 52 34 19 344

Zadania Działu Księgowości:

  • Prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych wg miejsc powstawania kosztów zgodnie z Zakładowym Planem Kont oraz obowiązującymi przepisami prawa
  • Szeroka współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania odpowiednich danych księgowych niezbędnych do ich funkcjonowania.
  • Obsługa studentów niestacjonarnych i stacjonarnych (bieżąca informacja o należnościach, zaległościach i odsetkach)