Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

  • zapewnienie ochrony  informacji  niejawnych,  w  tym  poprzez  stosowanie  srodków ochrony fizycznej;
  • zapewnienie bezpieczeństwa system6w teleinformatycznych;
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa  informacji  niejawnych,  w  tym  szacowanie ryzyka;
  • kontrola ochrony   informacji   niejawnych,    w     tym    okresowa    kontrola    obiegu dokumentów, prowadzenie ewidencji i pracy Kancelarii niejawnej;
  • prowadzenie zwykłych  postępowań sprawdzających oraz  kontrolnych  postępowań sprawdzających;
  • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  • opracowanie i aktualizacja dokumentacji dotyczycących ochrony informacji niejawnych, w tym system6w TI oraz nadz6r nad realizacją ich ustaleń;
  • wykonywanie innych zadań Rektora UKW w zakresie ochrony informacji niejawnych.

mgr Wojciech Staszewski

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych ul. Powstailc6w Wielkopolskich 2
tel. 52 321 61 91 w. 45, e-mail: niejawne@ukw.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek- czwartek od 8.00 do 13.00

mgr Mariola Rzymkowska

Kierownik Kancelarii Niejawnej ul. Chodkiewicza 30
tel. 52 341 92 52, e-mail mrzymkow@ukw.edu.pl

mgr inz. Maciej Grobelny

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
tel. 52 325 76 47, e-mail maciej.grobelny@ukw.edu.pl

mgr Ciołek Robert

Administrator sieci TI